ANA SAYFA 

 BÖLÜMLERİMİZ 

 DOKTORLARIMIZ 

 HAKKIMIZDA 

 GALERİ 

 İLETİŞİM 

27.06.2016 Genel Kurul toplantısı


İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü

 

Ticaret Sicil No: 357731

 

Ticaret Unvanı : Arda Sağlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Ticari Adresi : Yeni Mahalle İnönü Caddesi No:140 Küçükçekmece/İstanbul

 

Genel Kurul Toplantısına Davet;

 

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Müdürler Kurulunca alınan 20/05./2016 tarihli karara istinaden; 27./06./2016 tarihinde, saat: 17:00’de, Yeni Mahalle İnönü Caddesi No:140 Küçükçekmece/İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2015 yılı olağan genel kurulu toplantısı gerçekleştirilecektir.

 

Finansal tablolar, yıllık faaliyet raporu genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce Serbest Muhasebeci Mali Müşavirimiz Cemal Ergen’in ordu cad.laleli iş merkezi no:89/603 Laleli/Fatih/İstanbul adresinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

 

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

 

……..

 

GÜNDEM:

  1. Açılış ve yoklama.

  2. Toplantı başkanlığının oluşturulması ve toplantı tutanağının imzalanması için toplantı heyetine yetki verilmesi,

  3. Gündemin okunması.

  4. Müdürler kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi

  5. Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,

  6. 2015 yılı şirket müdürlerinin ibrası

  7. Hisse devirlerinin görüşülerek kabulü

  8. Dilek ve temenniler ve kapanış.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

 

Pay sahibi olduğum Arda Sağlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 30.04.2015 tarihinde saat:15:00'de Yeni Mahalle İnönü Caddesi No:140 Küçükçekmece/İstanbul adresinde geçekleştirilecek olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya .................................................’nu temsilci tayin ettim.

 

Vekâleti veren

 

Adı Soyadı:

Sermaye miktarı:

Pay adedi:

Adresi:

 

 

Not: Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenmesi gerekmektedir.


 
 
Paylaş: