ANA SAYFA 

 BÖLÜMLERİMİZ 

 DOKTORLARIMIZ 

 HAKKIMIZDA 

 GALERİ 

 İLETİŞİM 

Nodüler Guatr


NODÜLER GUATR

 

Önemli ve çok sık karşılaşılan bir hastalık olan guatr , tiroid bezinin her türlü büyümesine verilen genel bir tanımdır. Başka bir deyişle guatr tiroid bezinin normalden büyük olması halidir.

En sık guatr nedeni; tiroid bezi çerisinde yer alan nodül denilen oluşumlardır. Nodül olan tiroid hastalığına nodüler guatr denilmektedir.

Nodüller tiroid bezi içerisinde tek olarak bulunabileceği gibi , birden fazla sayıda da olabilirler. Sadece tek bir nodülün olduğu durumlara nodüler guatr denilirken , çok sayıda nodülün bulunduğu durumlara ise multinodüler guatr denilmektedir.

Tiroid bezinde yeralan nodüller bazı nedenlerle önem taşırlar.

Bunlar nodüllerin hormon üretip üretmemesi , başta nefes borusu olmak üzere komşu organ ve damarlara baskı yapıp yapmaması ve son olarakta tiroid kanseri ile olan ilişkileridir.

Bu üç nedenden dolayı tiroid bezindeki nodüller hormon üretip üretmedikleri ve kanser ile olan ilişkileri nedeniyle yakından takip edilmelidirler.

Tiroid bezindeki nodüllerin hormon ürettiklerinden şüphelenildiğinde , tiroid sintigrafisi ile bu durum araştırılmalı ve varlığı saptandığında , radyoaktif iyot , ilaç veya cerrahi müdahale olmak üzere uygun yöntem ile tedavi edilmelidir.

Tiroid bezi içerisindeki nodüller ile kanser arasında muhtemel bir ilişkiden şüphelenildiğinde ise yapılması gereken , ince bir iğne ile nodülden hücre alınarak mikroskop altında hücreler incelenmeli yani ince iğne aspirasyon biyopsisi yapılmalıdır. Bu biyopsi sonucunda nodüllerin ameliyatsız takip edilebilecekleri ya da ameliyat ile tedavi edilmesi hakkında net olarak karar verilebilmektedir.

En son olarak ileri derecede büyümüş guatrlar nefes borusuna yaptığı baskı nedeniyle solunum güçlüğüne neden olabilmektedir.

Bu durumlarda da nodüler guarın uygun tedavisi ameliyat olmalıdır.

 

Sonuç olarak ; tiroid bezinde nodül varlığı ile karakterize nodüler guatr , yakından takip ve tedavi gerektiren önemli bir hastalıktır.

Prof. Dr. Cengiz ERENOĞLU


Genel Cerrahi Uzmanı - Başhekim


 
 
Paylaş: